CardioS 2017

teli smo da Vam poželimo najsrdačniju dobrodošlicu na XV Internacionalni Kongres kliničke kardiologije i srčane insuficijencije,
CardioS 2017, koji se održava u Beogradu, 7. i 8. aprila 2017. godine. I ove godine, Kongres predstavlja rezultat saradnje
Udruženja za srčanu slabost Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srpske Akademije nauka i umetnosti i
Evropskog udruženja za srčanu slabost
 
CardioS 2017 je sinteza najnovijih i najznačajnihih dostignuća u kardiologiji u prošloj i ovoj godini. Svedoci smo velikog napretka
farmakoterapije, interventnog lečenja i primene uređaja u lečenju kardiovaskularnih bolesti, koji brzo postaju dostupni širom sveta.
Većina ovih dostignuća će biti predstavljena na CardioS-u 2017 od strane vrhunskih naših i internacionalnih eksperata.
 
Rad CardioS-a 2017 će se odvijati u dve sale i 13 sesija, u kojima će učestvovati više od 40 domaćih i 15 predavača po pozivu,
iz 10 Evropskih zemalja. I ove godine, osnovne osobine CardioS-a 2017 su interaktivnost, dinamičnost i internacionalnost.
Značaj CardioS-a je utoliko veći, što je predsednik Kongresa, prof. dr Petar M. Seferović, u maju 2016. godine, izabran za
Predsednika Evropskog udruženja za srčanu slabost u periodu 2018-2020. godina.
 
Kardiologija je jedna od najdinamičnijih medicinskih grana i objedinjuje informacije iz eksperimentalne i kliničke medicine.
Zadatak CardioS-a je da pruži i da ukaže na sliku ovih dometa na Evropskom nivou. Posebno će biti istaknuti terapijski napretci i
holistički pristup bolesniku. Edukativni aspekti Kongresa su u prvom planu kroz video seminare, sesije od osnovih postulata do
kliničke prakse, interaktivnu kliničku edukaciju i simpozijume prikaza slučajeva. Mladi kardiolozi će se takmičiti u plenarnoj sesiji
HoT (Heart failure specialists of tomorrow) - mlade nade srpske kardiologije (srčana insuficijencija), koja predstavlja jednu od
najatraktivnijih i najvažnijih sesija Kongresa.
 
Veliki internacionalni ugled CardioS-a i ove godine je privukao veliki broj vrhunskih predavača iz raznih oblasti kardiologije.
Plenarno predavanje će održati Fausto J. Pinto, Predsednik Evropskog udruženja kardiologa 2014-16, koji će i pozdraviti skup
ispred Udruženja. Zdravstveni savet Srbije je akreditovao Kongres sa 15 bodova za predavače i 9 za učesnike.
 
TURISTIČKA AGENCIJA
Za potrebe rezervacije hotela i organizacije puta, kontaktirati Turističku agenciju TCA.
 
Gđa. Radmila Kovačević ili gđa. Katarina Kovačević
 
Telefon/Fax: +381-11-3238-514
Telefon/Fax: +381-11-3238-705
Mobilni Tel: +381-63-241-787